> diensten & vieringen > avondmaaldiensten

Avondmaaldiensten

Het Avondmaal is het moment waarop wij het lijden en het sterven van Jezus Christus herdenken door het breken van brood en het delen van wijn. Het is een moment waarop iedereen hiervan op hetzelfde moment verbonden is met de Eeuwige, en daardoor ook met elkaar.

In onze gemeente zijn vinden 3-4 avondmaaldiensten per jaar plaats. De dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in het teken van ‘enigheid vieren’.
Bij de avondmaalsdienst op Witte Donderdag ligt de nadruk op het laatste avondmaal dat Jezus met zijn vrienden vierde.
Daarnaast vieren wij op de 2e zondag in februari gezamenlijk met de Remonstrantse gemeente  het avondmaal in een diaconale dienst.

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl