> diensten & vieringen > hoogtijdagen

Hoogtijdagen

Advent & Kerst

De eerste adventszondag is het begin van het kerkelijk jaar en de opmaat voor Kerstmis.
Op de vierde advent hebben wij 's avonds een kinderdienst met kerstspel. Op 1e Kerstdag vieren wij in een feestelijke viering om 10.15 uur de geboorte van Jezus Christus.

Pasen

Met Pasen vieren wij de wederopstanding van Jezus Christus. Pasen is de afsluiting van de Goede Week waarin wij op Witte Donderdag en Goede Vrijdag stil staan bij het laatste avondmaal en de kruisiging van Jezus. Aan al deze aspecten van het Paasfeest besteden wij op passende wijze aandacht in onze vieringen.

Gedachtenisdienst

Het is ook in onze kerk traditie om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (meestal de laatste zondag van november) allen te gedenken die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Al hun namen worden genoemd omdat wij hen niet willen vergeten. Dit jaar is deze dienst op 22 november 2015.

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl