> wie zijn we?

Organisatie

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam kent een structuur bestaande uit een Bestuur en Werkgroepen. Deze werkgroepen vertegenwoordigen elk specifieke activiteiten of uitvoerende functies binnen de gemeente. De werkgroepen zijn allen direct vertegenwoordigd in het Groot Overleg.

Klein Overleg (= bestuur) per 22 mei 2021:   
mail

Voorzitter en coördinator:
Marijke Haisma | 06 208 28 223 | mail

Secretaris:
Truida Lokhorst | 01803 17728 | mail

Boekhouder:
Mark van Nispen | mail

Predikant(en):
ds. Henriette van Dunné Ι 06 27042422 Ι mail

Officemanager:
Wilma Kievit Ι 010 4666 722 Ι mail


Correspondentieadres
Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Noordmolenwerf 3
3011 AK  ROTTERDAM

Bankrekening
NL97 INGB 0000 0648 16 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Rotterdam te Rotterdam

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl