> wie zijn we?

Organisatie

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam kent een structuur bestaande uit de Kerkenraad en taakgroepen. Deze taakgroepen vertegenwoordigen elk specifieke activiteiten of uitvoerende functies binnen de gemeente. De taakgroepen zijn allen direct of indirect vertegenwoordigd in de Kerkenraad.

Kerkenraad (per 16 december 2017)

Voorzitter (waarnemend) :
Mevr. T.J. Gelderloos| 06 110 85 389|mail

Secretaris (waarnemend) :
Mevr. M.F. Wethmar| 0180 317 728 |mail

Boekhouder (waarnemend) :
Dhr. G. Joustra | 010 412 4856 | mail

Mevr. J. Visser - Romijn | |

U kunt de kerkenraad telefonisch bereiken via het algemene nummer van de doopsgezinde gemeente.


Correspondentieadres

Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Noordmolenwerf 3
3011 AK ROTTERDAM


Diaconie

Taakgroep getuigenis en dienst
Mevr. J. Visser-Romijn | |mail

Taakgroep Pastoraat
Mevr. G. Kruisinga-Poppinga | |mail

Taakgroep Jeugd & Jongeren
Mevr. T. Eberwijn |mail

Taakgroep Leren en Vieren
Mevr. M.F. Wethmar | 0180 317 728 |mail

Ledenadminstratie
Mevr. J. Oldenburger-Koopmans | |mail

2e boekhouder t.b.v. ledenbijdragen
G. Joustra|mail

Bankrekening
NL97 INGB 0000 0648 16t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Rotterdam te Rotterdam

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl