> wat doen we? > leerhuis

Leerhuis

Dit najaar is het onderwerp:

De Weg van Bevrijding uit Slavernij:

Hoe verliep de weg van bevrijding van het volk Israël uit het slavenhuis Egypte? Het is een verhaal dat centraal staat in de hele Tenach, ons Oude Testament, en dus van groot belang. Deze bevrijding is een lang proces geweest en de weerstand ertegen was groot.

We gaan verhalen lezen en bespreken uit Exodus 3 t/m 13: over de roeping van Mozes (voor zover dit voorjaar nog niet gedaan), over zijn werken aan bevrijding samen met zijn broer Aäron en de tegenslagen die ze daarbij ondervinden, over de tien plagen waardoor de farao en de zijnen getroffen worden met als uiteindelijk resultaat: bevrijding uit Egypte en doortocht door de Rietzee. M.a.w.: het loopt uit op de Exodus oftewel de Uittocht. Het zijn bekende en spannende verhalen die ook veel vragen oproepen. Verhalen waarbij het niet gaat om de precieze feiten, maar om wat ze over willen brengen aan ervaringen van een onvoorstelbaar wonder van bevrijding. Bevrijding uit Mitsrajiem (=Egypte), dat ‘nauw land’ betekent. Zo is het symbool geworden voor  alle situaties van benauwdheid. Door ons te spiegelen in deze verhalen kunnen wij leren over onze eigen bevrijding uit moderne ‘slavernij’, uit ‘benauwdheid’. Met behulp van de joodse traditie proberen we weer de diepere betekenissen te ontdekken en zo betekenis voor ons zelf: vrijheid van leven vinden.
Van harte welkom om samen deze weg te volgen, Afke Maas-Smilde

De leerhuismiddagen worden gehouden op:

Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in de doopsgezinde kerk. Data: dinsdagmiddag 14 en 28 oktober, 4 november 2014…

U kunt zich opgeven bij Dora Apon, tel: 0181-615278.

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl