> wat doen we? > wijkbijeenkomsten

Wijkbijeenkomsten

Krimpen aan de IJssel
Tijdens de bijeenkomsten gaan de deelnemers van deze kring dit jaar in gesprek over de aangereikte teksten uit de GDB themamap van de ADS. Op 15 oktober rond de kring het jaarthema af van 2018/19: „Geef mij nu je angst”. Op 19 november gaan de deelnemers in gesprek over het nieuwe thema: „Van waar komt mijn hulp”. Zij doen dat op de dinsdagmiddagen om 14.00 uur bij Elly van Crimpen.

Oude Noorden-Hillegersberg
Na de gesprekken die de leden van deze kring hebben gevoerd nav het boek Ruth, worden deze afgerond met passages uit het boek „Niemand wil ze hebben”, Europa en zijn vluchtelingen, van Linda Polman. Wij doen dit op 10 oktober om 10.00-12.00 uur bij de familie Appel. Tijdens deze bijeenkomst worden verder afspraken gemaakt over het thema waar we komend seizoen ons verder willen laten inspireren. 

Brielle e.o.
Het komende seizoen zullen gesprekken in deze kring ingeleid worden met verschillende artikelen, columns, anekdotes en persoonlijke ervaringen. In de daarop volgende gesprekken zal vooral onderzocht worden welke betekenis deze verhalen hebben voor ons eigen
geloofsleven en de keuzes die we maken en/of hebben gemaakt. De eerste keer dat we dit seizoen bij elkaar komen is op woensdag 17 september 2014 om 20.00 uur bij Marijke Maliepaard, telefoon: 0181- 31353813

Hoekse Waard
De oecumenische kring in de Hoekse Waard bestaat uit leden en belangstellenden van de Vrijzinnigen, de Remonstrantse en de Doopsgezinde gemeente. Samen met de predikant Tjaard Barnard begeleidt Han Cuperus deze kring. Dit seizoen lezen zij samen met de deelnemers verschillende hoofdstukken van het evangelie naar Johannes. Samen zoeken de deelnemers hoe de verschillende passages ook vandaag nog actueel zijn.
De bijeenkomsten zijn op maandag- of donderdagavond bij de fam Steenhuis in Oud-Beijerland. De eerste keer dat zij samenkomen is op donderdag 19 september olv. Han Cuperus. De daarop volgende keren zijn gepland op 14 oktober olv. Tjaard Barnard en 21 november olv. Han Cuperus. Op 16 december viert de kring advent.

Kring Nieuwerkerk aan den IJssel en (verre) omstreken.
In de omgeving van Nieuwerkerk aan den IJssel komt de kring bij elkaar bij de leden thuis, afwisselend dan bij de één, dan bij de ander. We houden ons bezig met het boek “Intussen is het ook weer droog geworden” van Alex van Ligten waarin preken over alle Bijbelboeken staan.
De eerste datum is 22 oktober. Informatie bij Freekje Wethmar 0180-317728

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl