> wat doen we? > wijkbijeenkomsten

Wijkbijeenkomsten

Krimpen aan de IJssel
In het verlangen Bijbelse woorden een nieuwe betekenis te geven,schreef dr. Ruard Ganzevoort het pamflet „Spelen met heilig vuur”. Volgens hem zullen geloofsgemeenschappen oude interpretaties en verworvenheden moeten los laten om in de huidige samenleving geloofwaardig te zijn. Daarvoor in de plaats pleit hij ervoor op zoek te gaan naar de grond van onze levensbeschouwing. Aan de hand van zijn boekje willen wij ontdekken of het gesprek over levenswijsheid in kunst,politiek en economie, zorg en onderwijs, wetenschappen sport daarvoor
voldoende is. Wij doen doet bij Elly van Crimpen, tel. 0180-515973. De eerste bijeenkomst is gepland op 23 september om 14.00 uur.

Oude Noorden-Hillegersberg
Na de overwinningen van koning David lezen wij dit seizoen verder over zijn opvolger koning Salomo. In onze herinnering is hij vooral bekend om zijn wijsheid. Deze is in zijn koningschap vooral zichtbaar geworden als hem om een gerechtelijk vonnis werd gevraagd. Geïnspireerd door de tekst uit 1 Koningen lezen wij hoe deze uitspraken nog altijd tot de verbeelding spreken. Of zijn eigen handelen ook altijd zo wijs is geweest, is een vraag waar we gaandeweg een  antwoord op hopen te vinden. De eerste bijeenkomst waarin wij dat doen is op 18 september om 10.00 uur bij de fam. Kruisinga, 010-4610995. Vervolgens ontmoeten we elkaar op 30 oktober en 27 november 2014.

Brielle e.o.
Het komende seizoen zullen gesprekken in deze kring ingeleid worden met verschillende artikelen, columns, anekdotes en persoonlijke ervaringen. In de daarop volgende gesprekken zal vooral onderzocht worden welke betekenis deze verhalen hebben voor ons eigen
geloofsleven en de keuzes die we maken en/of hebben gemaakt. De eerste keer dat we dit seizoen bij elkaar komen is op woensdag 17 september 2014 om 20.00 uur bij Marijke Maliepaard, telefoon: 0181- 31353813

Hoekse Waard
Deze oecumenische kring bestaat uit leden en belangstellenden van de NPB, de Remonstrantse en de Doopsgezinde gemeente die in dit gebied wonen. Samen met de remonstrantse predikant Tjaard Barnard begeleidt Han Cuperus deze kring. Dit seizoen gaan zij met het lezen van de
teksten uit de wijsheid Jezus Sirach. Een boek vol opdrachten, waarschuwingen en bemoedigen voor het leven. Zij komen op maandag- of donderdagavond bij elkaar. De eerste bijeenkomst is op 15 september bij de fam. Steenhuis in Oud-Beijerland.
De andere bijeenkomsten staan gepland op 16 oktober, 10 november, 16 december 2014 en 15 januari 2015, 16 februari, 19 maart, 13 april en 19 mei.

Kring Nieuwerkerk aan den IJssel en (verre) omstreken.
In de omgeving van Nieuwerkerk aan den IJssel komt de kring bij elkaar bij de leden thuis, afwisselend dan bij de één, dan bij de ander. We houden ons bezig met- het boek “Intussen is het ook weer droog geworden” van Alex van Ligten waarin preken over alle Bijbelboeken.
De eerste datum is 17 september .
Informatie bij Freekje Wethmar 0180-317728

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl