> agenda

Agenda

 
29 december 2019, 16:00 uur

Afscheidsdienst van onze predikant ds. Han Cuperus

Doopsgezinde kerk, Noordmolenwerf 3, Rotterdam

Op zondagmiddag 29 december nam ds. Han Cuperus afscheid van onze gemeente. Hij heeft ons voor een periode van ruim veertien (2x7!) jaar gediend. Aan de hand van Spreuken 8: 17-30 keek Han terug op die periode waarin hij - met vallen en opstaan - wijsheid heeft verworven zoals die om de teugels te laten vieren.

De tekst uit 1 Johannes 4: 7-16 over de liefde die we onze medemensen moeten toedragen was het anker om te vertellen over zijn gedreven inzet voor de vrede.

Matthijs van der WIlt en Dora de Vrij speelden prachtig op orgel en dwarsfluit.

Na de dienst spraken Dorine Clerton namens platform L & R, vanuit het Oecumenisch Laurensberaad ds. Harold Schorren, met verschillende petten op ds. Christien Duhoux-Rueb als collega, als gemeente-lid en vanuit de Ring ZuidWest Nederland. En Han werd toegesproken door onze voorzitter van de kerkenraad Tjits Gelderloos. Zij bood tevens het afscheidskado aan namens de gemeente. Truida Lokhorst bood een fotoalbum aan over 14 jaar Doopsgezinde gemeente Rotterdam.

Alle aanwezigen zongen Han een lied gemaakt door Truida Lokhorst toe:

Lied voor Han
Melodie; Wat de toekomst brenge moge
Tekst: Truida Lokhorst

Han, je toekomst ligt weer open
Rotterdam is straks passé,
maar heel veel herinneringen
reizen toch naar Dordrecht mee,
Veertien jaar hier in ons midden
waren jaren vol hectiek
stukjes schrijven, veel vergad’ ren
maar ook feest en veel muziek.

Het was ook een gaan en komen
van collega’s, organist
nieuwe stoelen ,oude mensen
nee, je hebt niet veel gemist
Heel veel preken, films bekeken
met bloedbroeders in gesprek
Met Sinán Can verder bomen
Nee, Han dat deed je niet gek

Vrede een belangrijk thema
dus met CPT op pad.
Op de Westbank maar ook elders
waar je wat te bieden had.
En hier in het Rotterdamse
trekker van de Vredesweek
‘t is te veel om op te noemen
dat begrijp je ook als leek.

Daarom Han bedankt voor alles
Dordrecht is al heel vertrouwd,
weet dat je in onze harten
ook nog wel een plekje houdt.
Dat de Heer je nog mag sparen
met familie om je heen
In Zijn voetspoor verder trekken
Beter Helper is er geen.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl