> agenda

Agenda

 
11 oktober 2019, 12:39 uur

Ledenvertoeving gaat akkoord met verkoop kerk

Afgelopen zondag 6 oktober 2019 heeft de Ledenvertoeving het voorstel tot verkoop van de kerk en haar bijgebouwen aan de Stichting Droom en Daad goedgekeurd. Iedereen was het erover eens dat deze Stichting aan het gewenste profiel van een koper geheel en al voldoet. Tijdens de vergadering heeft de stichting, in de persoon van Wim Pijbes en Petra Verspui, zich voorgesteld en verteld dat het een filantropische instelling is gericht op behoud van Rotterdams’erfgoed en dat zij een impuls wil geven aan het hergebruik van het gebouw voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Ook is met deze koper gewaarborgd dat we tenminste de eerstvolgende 5 jaar kunnen blijven kerken in ‘ons’ gebouw en dat het gebouw en het orgel in de huidige staat bewaard zullen blijven. De zorgen en kosten van onderhoud drukken nu niet meer op onze gemeente. Het was ook een emotioneel moment om afscheid te nemen van een gebouw waar onze leden heel veel hebben meegemaakt zoals bijvoorbeeld kinderopdracht en doop. In de dienst van a.s. zondag zal daar door ds. Han Cuperus nog aandacht aan worden geschonken. Overdracht van het kerkgebouw is gepland voor 28 november 2019. U kunt hier de website vinden van Stichting Droom en Daad.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl