> agenda

Agenda

 
14 juli 2019, 22:23 uur

Informatie zomerdiensten 2019

Doopsgezinde kerk, Noordmolenwerf 3 & Arminiuskerk, Museumpark 3 - Rotterdam

Zes Vertrekpunten voor een vrijzinnige zomer.
Ook deze zomer zijn er weer van 21 juli tot en met 25 augustus wissel-diensten in de Remonstrantse Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente in Rotterdam. Dit jaar hebben we gekozen voor een thema dat geïnspireerd is door het pamflet ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Remonstranten. Een boekje met vijf artikelen over de opdracht waarvoor de remonstranten zich voor de komende 400 jaar gesteld zien, geïnspireerd door de kritische geest van Arminius. Dit pamflet wordt “De vijf artikelen van de Remonstranten” genoemd. Die vijf V’s zijn vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. Daar is nog een zesde aan toegevoegd, namelijk de V van vertrouwen. Een oude en nieuwe invulling van het woord Geloven. Hier sluiten de vier focuspunten van de Doopsgezind Seminarium, vrede, vrijheid, verleden en vakmanschap mooi bij aan.

Die verzameling van V’s heeft tot ons zomerthema Vertrekpunten geleid. Te beginnen met Vertrouwen (Koen Holzapffel), daarna Verantwoordelijkheid (Margreet Eberwijn), Vrijheid (mr. André Meire-sonne), Verdraagzaamheid (Henriette van Dunné), Verleden (Tjaard Barnard) en Vrede (Han Cuperus).

De insteek voor deze diensten is een 'confrontatie' tussen deze remonstrantse woorden en de wijze waarop die vanuit de doopsgezinde traditie zouden worden bekeken. Het is een mooie uitdaging in vruchtbaar samenwerken, elkaars vertrekpunten leren kennen en nadenken over eigen en andermans traditie. Niet omdat de een beter dan de ander zou zijn, maar juist om er gezamenlijk van te groeien.

U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te denken en te vieren.
Ds. Henriette van Dunné


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl