> agenda

Agenda

9 april 2019, 14:00 uur

Leerhuis voorjaar 2019

Op drie dinsdagmiddagen, 9/23 april en 7 mei, staat het verhaal van het Gouden Kalf centraal, verteld in Exodus 32. Maar we betrekken er de tekstgedeeltes bij van het geschenk van de Tien Woorden en de Verbondssluiting op de Sinaï die eraan voorafgaan en die over de nieuwe stenen tafels met de Tien Woorden en de vernieuwing van het Verbond die erna komen. En waarom staan er allemaal voorschriften betreffende de bouw van de tabernakel en de dienst daarin in dit deel van Exodus? Wat maakt het uit dat het verhaal over het Gouden Kalf in deze context staat? Daar komen we ongetwijfeld over te spreken. Het Gouden Kalf is bekend bij velen. Er is een filmprijs naar vernoemd en het wordt in het kader van onze economie nog wel eens aangehaald. Maar hoe bekend ook, bij nauwkeurig lezen zitten er verrassende en zelfs vreemde stukjes in het verhaal. Vele vragen komen al lezend en studerend boven over het gedrag van het volk Israël, over dat van Aäron en van Mozes. In de klassieke joodse uitleg die ik er in een leerhuis altijd bij betrek, zijn er veel verschillende antwoorden op deze vragen gegeven. Vragen en antwoorden die het verhaal dichtbij onszelf brengen, bij hoe wij in het leven staan en wat ons geloof daarbij voor rol speelt. Al met al een boeiend onderwerp om met elkaar over van gedachten te wisselen. Van harte welkom, ook als u nog niet eerder meedeed. Ik zie u graag en verheug me op dit leerhuis. Afke Maas-Smilde


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl