> agenda

Agenda

 
10 januari 2019, 11:15 uur

Nashville verklaring

De redactie van website en nieuwsbrief hebben met verbazing en verbijstering begin deze week de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring gelezen. Doopsgezind Rotterdam staat open voor alle mensen ongeacht kleur, geaardheid of status. In die context heeft de kerkenraad enige tijd geleden van harte het initiatief ondersteund van "Wijdekerk". U vindt dan ook een link op onze website. Doopsgezinden zijn allen mondig en bondig en wij spreken voor onszelf. Er is geen gezamenlijke verklaring vanuit de ADS. Wel zijn alle predikanten verzocht om een persoonlijke reactie te geven. De reactie van onze predikant vindt u hieronder alsmede een persoonlijke reactie van onze voorzitter. U vindt hier ook een link naar de website van de ADS met daarop de verzamelde reacties van de predikanten tot nu toe.

De reactie van ds. Han Cuperus:

"Met verbijstering en stomheid geslagen las ik afgelopen maandag dat 250 Nederlandse predikanten en prominenten mensen uitsluiten van God’s Liefde. De mannenbroeders onderschrijven de vertaalde Nashville-verklaring die beweerd dat LHBTI’ers tegen „God’s wil” leven. Nu stoor ik mij zo wie zo aan mensen die menen te weten wat en hoe de wil van God is. Maar als daarin anderen worden uitgesloten van Zijn Liefde, druist dat tegen alles in waar ik voor sta. Met in gedachten: „Wie zwijgt stemt toe”, kan ik als christen dus niet zwijgen. Waarbij ik tevens door mensen van buiten de kerk bevraagd word hoe ik mij als predikant verhoud tot deze verklaring. 

Behalve door me te distantiëren van de tekst zijn woorden voor mij eigenlijk niet voldoende om de verklaring af te wijzen. Het gegeven dat binnen de christelijke kerk, waar ik op mijn manier onderdeel van ben, de fundamentele afwijzing van LHBTI’ers wordt erkend en uitgedragen is voor mij onacceptabel. Ik geloof dat mensen in al hun verscheidenheid gelijkwaardig zijn. Dat een christelijke gemeenschap er op gericht is dat iedereen zich in alle kwetsbaarheid veilig mag weten op grond van wie die is. Een plek waar ieder mens onvoorwaardelijk opgenomen wordt en zich vrijmoedig kan inzetten en vrede zichtbaar maken. Daarin worden mensen niet langer liefdeloos afgerekend op afkomst, kleur, geaardheid of status. Ik geloof dat mensen, met hun onderlinge verschillen, elkaar in de geloofsverbondenheid kunnen versterken, ondersteunen, stimuleren en verstaan. 

Dat de christelijke gemeente waar ik onderdeel van ben open staat voor iedereen ervaar ik als een Gods geschenk. Een geloofsgemeenschap waar ik opgevangen wordt als ik struikel of val. De plek waar ik mijn geloof kan belijden en kan scherpen. Een omgeving waar ik veilig met de ander van mening kan verschillen zonder dat wij ons van elkaar verwijderen. Het helpt mij om niet in de valkuil te stappen de ander met een andere opvatting af te wijzen, maar die als mens te blijven waarderen. Waarbij ik me oa laat voeden door de gezongen woorden:

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, samen op Uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.

(lied 418 vers 1en 2 uit het liedboek, zingen en bidden in huis en kerk)"


Hieronder de persoonlijke reactie van Tjits Gelderloos (vz):

"Hoe kan het zijn dat we blijmoedig kijken naar een bokswedstrijd, waar 2 mannen elkaar soms met hersenbeschadigingen tot gevolg in elkaar slaan en de liefde hoe die ook vorm gegeven wordt, tussen 2 mensen van hetzelfde geslacht verwerpen, ja zelfs weten dat God daar niet blij van wordt.

LIEFDE KAN NOOIT VERKEERD ZIJN.

Tjitske Gelderloos
Voorzitter kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Rotterdam


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl