Agenda

 
 
15 juli 2018, 10:30 uur

Zomerwisseldiensten 2018

Afwisselend Doopsgezinde kerk en Arminius kerk

Geloof in perspectief.
Mensen in deze tijd, jong of oud, hebben behoefte aan een verhaal met perspectief. Een verhaal over een gedroomde toekomst waar mensen met respect voor alle verschillende manieren van geloven, samen komen en leven. Onderzoeken wijzen uit dat het de kerken, in hun traditionele vorm, niet goed meer lukt om voldoende perspectief te bieden, de taal is van de kerkgangers vervreemd. We hebben voor het thema geloof in perspectief gekozen, voor de wisseldiensten van 15 juli tot en met 19 augustus, om te spelen met perspectief, schetsen met woorden.
Misschien hadden we het thema moeten omdraaien naar perspectief in geloof. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft recent een onderzoek gedaan onder moslims in Nederland en kwam tot vijf types gelovigen. In de voorbereiding op de zes zomerse wisseldiensten hebben we die vijf types, plus een extra, toegepast op vrijzinnig Rotterdam. Iedere voorganger heeft een type als perspectief gekregen en zoekt daar een tekst bij om over te preken. Van intellectueel (Tjaard Barnard), vroom en binnenshuis (Henriette van Dunné), strikt praktiserend (Friso Boogerd), seculier (Dora de Vrij), cultureel (Koen Holtzappffel) tot selectief (Han Cuperus).
Het thema voor deze zomer laat zich van verschillende kanten bekijken, geloof in perspectief. Geloof in een zinvol verhaal, dat ons leert om ons te verhouden tot wat de dagelijkse werkelijkheid overstijgt, tot wie we God noemen. Diversiteit is welkom, als verschillende perspectieven in geloven die elkaar niet uit hoeven te sluiten.
Als vrijzinnigen staan we graag bekend om onze ruimhartigheid en openheid. Tegelijkertijd kunnen we ons sterk hechten aan bepaalde gewoontes, zodat we bijna orthodox worden. In die speelruimte tussen je eigen belijdenis schrijven en uit diverse tradities iets meepikken en strikt vasthouden aan wat Doopsgezind is, geen kinderdoop, of Remonstrant is, willen we ons bewegen met u deze zomer. Denkt u alvast eens na in welk type gelovige u zich herkent? Welk bijbelverhaal geeft daar een zinvol perspectief bij?
Ds. Henriette van Dunné


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl