Nieuws

 
 
23 oktober 2017

Kerkdiensten 15 en 22 oktober j.l.

Op 15 oktober ging ds. Henriette van Dunné voor over de gelijkenis van het bruiloftsmaal waar een gast geen feestkleed aan heeft, naast het verhaal van Jesaja over het feestmaal op de berg Sion. Misschien is het zo dat de man zonder feestkleed protesteerde en een teken was van hoop op een ander leven een andere manier van met elkaar omgaan….

Op 22 oktober haalde ds. Afke Maas ook Mattheus aan. In Trouw stond een artikel waarin B. de Graaf stelt dat het kwaad in de wereld terug is. Wij kunnen daar alleen tegenoverstellen dat wij weten van wie we er eentje zijn, nl. God. Op Hem mogen we lijken, ondanks alles. Als Jezus ons voorhoudt dat we de keizer zijn munt moeten geven omdat zijn beeltenis op de munt staat, mogen we weten dat wij geschapen zijn naar Gods beeltenis.


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl