Agenda

16 maart 2018, 17:00 uur

GDB retraite 2

Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk-de Bult

Retraite 2

Vrouwenretraite in de veertigdagentijd

Vrijdag 16 t/m zondag 18 maart 2018

Thema: Zo goed als nieuw

Leiding:

ds. Iris Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp)

ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht)

Maximaal 15 deelnemers

 

Aanvullende informatie retraite 2

Laat heb ik u lief gekregen,

o schoonheid, zo oud en zo nieuw,

laat heb ik u lief gekregen!

En gij waart binnen en ik was buiten,

en daar zocht ik u …..

                                   Augustinus

'Zo goed  als nieuw’. Als we zeggen dat iets een tweedehandsje is, dan heeft dat vaak een negatieve bijklank. Dan is het misschien nog wel goed, maar niet nieuw. Het ‘past’ in feite niet in onze tijd, waar alles nieuw moet zijn. Immers: ‘alles nieuw’ stimuleert de economie? Ik consumeer, dus ik besta, lijkt de huidige mythe. Wat doet die overvloed met ons innerlijk? Een verzorgd uiterlijk maar een onverzorgde ziel?

Gelukkig is er een verandering gaande. Duurzaamheid/circulaire economie is het nieuwe motto. Maar ook dit is niet nieuw. Er was een tijd waarin een goede jas een kostbaar bezit was. Als deze na jaren kaal en verschoten was, werd de stof ‘gekeerd’. En uit de goede delen werd dan een kinderjas gemaakt. Zo goed als nieuw! Misschien helpt dit beeld van ‘het keren van de jas’, het begrip te verstaan wat binnen de mystiek ‘transformatie’ wordt genoemd: wat er is, wordt vernieuwd.

In de retraite maken we ruimte voor ‘het keren van de jas’. Is die oude vertrouwde jas van beelden, (geloofs)overtuigingen, over de a(A)nder, onszelf, de wereld, de jas van ons doen en laten gaandeweg sleets geworden? Broodnodig aan keren toe? Voor welke uitdagingen staan we bij het ‘keren’? Laten wij ons voeden door de bron als wij ons tot Hem keren?

Zo gaan we aan de hand van dit thema op weg naar Pasen. In verstilling en in creatieve werkvormen zoeken wij verbinding met onszelf en de (A)nder, vieren wij door hoogten en diepten het leven.


Praktisch

Deelnameprijs: € 185 tot 200 pp (eigen kamer)   

De deelnameprijs is exclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs is variabel gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is 185 euro voor 1-persoons kamer, wie meer kan en wil betalen mag dan tussen de 185 en 200 euro betalen. De minimale prijs voor 2-persoons kamer is 165 euro, wie meer kan en wil betalen kan tussen de 165 en 185 euro betalen.

Steunfonds Doopsgezinde Retraites

Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om financiële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marije Koettnitz-Worst.

Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven!

Informatie en opgave

Marije Koettnitz-Worst, B. Venemastraat 11 B7, 9671 AA Winschoten

0597-856220 | 06-15012674 | marijeworst@yahoo.nl

Rekeningnummer: IBAN: NL33 INGB 0000 7140 25 / BIC: INBNL2A, t.n.v. Doopsgezinde Retraites Nederland

Enkele weken voor aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelnemerslijst en informatie over de retraite waarvoor u zich heeft opgegeven. 


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl