Agenda

4 april 2017, 14:00 uur

Leerhuisbijeenkomst

DGkerk - Ontmoetingsruimte

Onder leiding van ds. Afke Maas wordt dit voorjaar in de leerhuisbijeenkomsten gewerkt met het thema “Ruth: de vreemdelinge die belangrijk wordt…”.

Bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddag 7 maart, 21 maart en 4 april 2017. Graag vooraf aanmelden bij Freekje Wethmar, (zie pag.2). Je krijgt dan het materiaal tevoren toegestuurd.

Drie leerhuismiddagen gaan we samen spreken over het Bijbelboek Ruth. Zo gaan we op weg naar Pasen. Het boek Ruth of liever de feestrol Ruth wordt in de synagoge gelezen met het Wekenfeest, dat zeven weken ná Pasen/Pesach gevierd wordt. Ons Pinksterfeest wordt ook zeven weken na Pasen gevierd en blijkt nauw verbonden te zijn met het joodse Wekenfeest. We zijn dus eigenlijk een beetje te vroeg met het bestuderen van Ruth, omdat we ons tijdens dit leerhuis nog in de Veertigdagentijd bevinden. Maar toch is het een goed onderwerp om ons te bezinnen op onze weg naar bevrijding, naar werkelijke vrijheid die ons in Pasen geschonken wordt. Kunnen we vrij worden van onze vooroordelen, b.v. die tegenover vreemdelingen, door goed te lezen wat dit verhaal ons wil overbrengen? Dan kunnen we dat meenemen ná Pasen op weg naar Pinksteren. Het kleine Bijbelboek van vier hoofdstukken bevat een heel boeiend verhaal over een Moabitische vrouw die voor het volk Israël van belang wordt. Welk belang is dat en hoe komt dat? Komt het vooral door haar schoonmoeder Naömi of ook door haar zelf? En wat is dan het verband met het joodse Wekenfeest? Heel interessante vragen om met elkaar over te ‘lernen’. Dat wil zeggen dat we gaan zoeken naar mogelijke antwoorden op deze en andere vragen die de tekst en het verhaal bij ons oproepen. Daarbij houden we in het oog dat er altijd meerdere mogelijkheden zijn om de vragen te beantwoorden. Dat geeft ruimte en doet de tekst meer recht. Maar bovenal proberen we het verhaal zo te verdiepen dat het van betekenis wordt voor onze eigen levensweg. Van harte welkom bij deze zoektocht!

Afke Maas-Smilde


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl