Agenda

22 januari 2017, 10:00 uur

Ringdag 2017 in Goes

Westerkerk, Westwal 6 te Goes (schuin tegenover de Doopsgezinde Gemeente Kerk, Westwal 41).

Op zondag 22 januari 2017 worden alle Leden van de Doopsgezinde Gemeenten van de Ring Zuidwest Nederland uitgenodigd door de Doopgezinde Gemeente Goes voor de jaarlijkse Broederschapsdag/Ringdag.

Voor het eerst zijn wij als gemeente gastvrouw van de Ringdag! We hebben een mooi programma bedacht en hopen dat jullie ons die dag met jullie aanwezigheid willen verblijden! Wij zijn een kleine gemeente, maar staan al jaren fier recht op, samen met onze VVP broeders en zusters. Zij zullen ons die dag ook helpen met de ontvangst. Dankzij steun vanuit het Ringbestuur kunnen we jullie die dag van harte uitnodigen!

Programma:

 10.00    Inloop en ontvangst met koffie/thee
 10.30    Kort liturgisch moment
    Daarna lezing van ds. Dick Stap uit Terneuzen over ‘Wat is het eigene van de Doopsgezinde traditie?’ 
Dick Stap is ziekenhuispredikant en bezig met zijn proponentschap aan het seminarium.
 11.30   Sapje met hapje
 12.15   Lunch
 13.30    Middagprogramma met verschillende workshops
 15.00   Afronding met Vesper
    Hierna koffie/thee 

Nadere informatie over de verschillende activiteiten in het middagprogramma

1   Verder praten met de inleider Dick Stap.
    Gedachtewisseling over zijn lezing 'Wat is het eigene van de Doopsgezinde traditie'.
2   Stadswandeling door Goes met stadsgids dhr. Barth.
    Goes is ontstaan in de tiende eeuw en kreeg in 1405 stadsrechten. Met een stadhuis en een kerk uit de vijftiende eeuw meer dan de moeite van het bekijken waard. Er liggen ook Doperse sporen, in 2012 is er een steen onthuld op de plaats waar de oude Vermaning uit 1625 stond. Ook in de Martelarenspiegel wordt het lot van een Goesenaar beschreven. 
3   Zingen met Nico Dekkers. 
    Hij weet op een inspirerende manier leiding te geven aan het zingen en door de muziek een diepere verbondenheid te creëren. Tijdens de vesper zullen verschillende geoefende liederen gezongen worden. 
4   Qi Gong met professionele lerares.
    Maak kennis met deze Chinese ontspanningsoefeningen, geschikt voor elke leeftijd. Door specifieke bewegingspatronen en ademhalingstechnieken brengt Qi Gong lichaam en geest in evenwicht. 
5   Bezoek aan het Historisch Museum de Bevelanden.
    Bezoek aan het Historisch Museum de Bevelanden met een gids die de hoogtepunten van het museum laat zien: geschiedenis van de stad/streekdrachten/merklappen. Er is op dit moment een bijzondere tentoonstelling over  ‘Nederlandse Bijbels door de eeuwen heen’. (Gids is gratis, entree museum moet door ieder ter plekke worden betaald [€9], met museumkaart is het gratis). 

Let op: Voor de stadswandeling kunnen er 25 mensen inschrijven, voor Qigong 15 mensen, voor Historisch Museum De Bevelanden ook 25. Het aantal deelnemers voor de workshop met Dick Stap is onbeperkt en ook het aantal deelnemers voor het zingen is onbeperkt.

Programma voor de kinderen (tot 14 jaar)

10.30   Ontvangst in de Doopsgezinde Kerk, Westwal 41
    (tegenover Westerkerk waar het volwassenprogramma is)
    Verhaal verteld op de Godly Play-manier, daarna verwerking naar eigen keuze.
12.00   Lunch met de volwassenen
13.30    Historisch Museum De Bevelanden, speurtocht onder begeleiding
15.00    Vesper, waarin de kinderen ook een rol hebben

Kosten voor deelname zijn 15 Euro per persoon. Kinderen tot 14 jaar gratis.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. De aanmelding is definitief na overmaken van het verschuldigde bedrag op rekening NL16INGB0000160655 t.n.v. Ring Zuidwest Nederland van Doopsgezinde Gemeenten.

Geef uw eerste en tweede keuze op voor het middagprogramma. 

Vermeld bij het aanmelden van kinderen beneden de 14 jaar s.v.p. de leeftijd onder Opmerkingen.


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl